Disability

Det måste kännas skönt att ha fått en diagnos Autism nivå 2 störd utveckling av koordinationsförmågan.

Hur länge sedan fick du diagnosen?